pikkubanneri

Tuotteet ja palvelut

Laatu-Erkki voi tarjota monenlaisia laatuun ja yrityksen toimintaan liittyviä palveluita suurista pieniin. Ennen kaikkea haluamme tuottaa konkreettisia ratkaisuja konkreettisiin ongelmiin.

Laatujärjestelmäpalvelut

Perustaminen. Laatujärjestelmän perustaminen alusta alkaen, joko sertifiointiin johtavana tai ilman sertifiointia. Mikäli tavoitteena on sertifiointi, konsultti avustaa myös sen läpiviennissä.
Ylläpito, esimerkiksi auditoinnit, johdon katselmukset ja määräaikaisissa sertifioinneissa avustaminen. Laatupäällikköpalvelu tarkoittaa jatkuvaan sopimukseen perustuvaa ylläpitotehtävien hoitamista asiakkaan organisaatiossa.
Kehittäminen voi kohdistua koko laatujärjestelmään tai sen osa-alueeseen. Se voi olla tarpeellista esimerkiksi silloin, kun laatujärjestelmä on ollut pitkään vailla ylläpitoa.

Kehittämiskohteet

Innovaatiot. Uusien keksintöjen tai muiden innovaatioiden kehittämisessä ja tuotteistamisessa avustaminen projektiluontoisesti (huom! voi olla mahdollisuus Tekesin tai Finnveran rahoitukseen).
Uudet vaatimukset viranomaisten tai asiakkaiden taholta: niihin liittyvä selvitystyö ja toimintasuunnitelmien laatiminen sekä tarvittaessa myös toteuttaminen projektiluontoisesti.
Olemassa olevien prosessien virtaviivaistaminen on usein tarpeen, kun toimintatavat ovat päässeet liiaksi juuttumaan totuttuihin uomiin.
Ongelmalliseksi koetut alueet. Ongelma voi olla suuri tai pieni; konsultti paneutuu siihen perinpohjaisesti ja tuo ulkopuolisen näkökulman ratkaisuvaihtoehtoineen.

Dokumentointi- ja kirjoittamispalvelut

Käsikirjat joko kartoitus- ja kehittämistyön ohessa tai toimeksiantajan tuottamasta materiaalista.
Sisäinen ohjeistus (työohjeet, -säännöt) joko kartoitus- ja kehittämistyön ohessa tai toimeksiantajan tuottamasta materiaalista.
Toimintasuunnitelmat joko kartoitus- ja kehittämistyön ohessa tai toimeksiantajan tuottamasta materiaalista.
Laatimispalvelu: hakemusten, esitysten, kirjelmien ym. laatiminen.
Liiketoimintasuunnitelmat, toimintakuvaukset ym. rahoitusneuvotteluja varten tai yrityskauppaa suunniteltaessa.

Koulutus

Laatujärjestelmä pähkinänkuoressa: suunnattu pk-yrittäjille ja yrityksen koko henkilöstölle, tarkoitettu konkretisoimaan laatuajattelu ja hälventämään turhaa mystiikkaa.
Täsmäkoulutukset. Konsultti perehtyy tiettyyn erityisalueeseen ja perehdyttää sen jälkeen tilaajan henkilöstön. Soveltuu esim. silloin, kun koko henkilöstöä ei ole mielekästä lähettää ulkopuoliseen seminaariin tai vastaavaan.
Valmennus. Konsultti siirtää omaa erityisosaamistaan nimetyille toimeksiantajan edustajille ja mentoroi heitä työtehtävien ohessa. Soveltuu usein esim. laatujärjestelmän kehityshankkeisiin.

Ilmailu

Laatu-Erkillä on yli 30 vuoden kokemus ilmailualalta mm. lentokonehuollosta, lentoyhtiön huolto- ja operatiivisesta toiminnasta sekä laatujärjestelmästä. Mikäli tarpeesi koskevat ilmailualaa, kannattaa ottaa yhteyttä lähempää keskustelua varten.


Yhteydenotto

Ensimmäinen askel kohti ongelmasi ratkaisua on yhteydenotto joko puhelimitse, sähköpostilla tai nettisivun palautelomakkeella. Se ei maksa mitään eikä velvoita sinua mihinkään. Ota yhteyttä!